I’m transport and social geographer. At the moment I focus on fare-free publc transport policy, shared mobilities and food waste mitigation pactises.

Publications

Articles

Štraub, D., Kębłowski, W., & Maciejewska, M. (2023). From Bełchatów to Żory: Charting Poland’s geography of fare-free public transport programmes. Journal of Transport Geography, 111, 103650: DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2023.103650

Štraub, D. (2023). On the Road to A Fare-Free Public Transport Policy: A Case Study of The Wroclaw Anarchist Federation. Transport Geography Papers of Polish Geographical Society PTG, 26(1), 40-51. DOI: 10.4467/2543859XPKG.23.003.17400

Fiedeń, Ł., & Štraub, D. (2023). The importance of ticket price in public transport in nonmetropolitan rural areas in Poland. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 59, 57–68. DOI: 10.12775/bgss-2023-0004

Pistelok, P., & Štraub, D. (2022). It is time to get virtual: limitations of shared e-scooter mobility points, case study in Cracow (Poland). Geografie, 127(1), 1–29. DOI: 10.37040/geografie2022127010001

Pistelok, P., & Štraub, D. (2021). Evaluation of the Road Policy in the Light of Vision Zero in Jaworzno, Poland. Sustainability, 13(16), 8745. DOI: 10.3990/su13168745

Štraub, D., & Gajda, A. (2020). E-scooter sharing schemes operational zones in Poland: Dataset on voivodeship capital cities. Data in Brief, 33, 106560. DOI: 10.1016/j.dib.2020.106560

Štraub, D. (2020). The Effects of Fare-Free Public Transport: A Lesson from Frýdek-Místek (Czechia). Sustainability, 12(21), 9111. DOI: 10.3390/su12219111

Štraub, D. (2019). Riding without a ticket: geography of free fare public transport policy in Poland. Urban Development Issues, 64(1), 17–27. DOI: 10.2478/udi-2019-0020

Štraub, D., & Jaroš, V. (2019). Free fare policy as a tool for sustainable development of public transport services. HUMAN GEOGRAPHIES – JOURNAL of STUDIES and RESEARCH in HUMAN GEOGRAPHY, 13(1), 45–59. DOI: 10.5719/hgeo.2019.131.3

Chapters

Štraub, D., & Mróz, M. (2023). Transport bezpłatny i na żądanie jako alternatywne systemy kształtowania oferty przewozów pasażerskich. In. P. Pistelok (Ed.), Transport i mobilność miejska. Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Eozwoju Miast i Regionów. DOI: 10.51733/opm.2023.12

Działek, J., Małochleb, K., Miśkowiec, M., Świgost-Kapocsi, A., Štraub, D., Gorczyca, K., Grochowicz, M., & Gwosdz, K. (2021). W kierunku kampusu zrównoważonego. In B. Gibała-Kapecka (Ed.), Kampus (r)ewolucja : nowa przestrzeń (pp. 10–36). Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Book reviews

Review: J. Dellheim, J. Prince (eds.) – Free public transit: and why we don’t pay to ride elevators, Black Rose Books, Montreal, 2018; 250 pp. online

Reports

Štraub, D., & Pistelok, P. (2022) Shared mobility. Management methods of electric scooters in cities with county rights, Institute of Urban and Regional Development, Warsaw-Cracow. online

Popular